Hải Sâm Tươi

800.000

Hải sâm tươi là hải sâm được đánh bắt ngoài tự nhiên, sau khi được bắt hải sâm sẽ được làm sạch ruột, hút chân không và bảo quản lạnh ở nhiệt độ -18 độ. Với nhiệt độ này chất lượng hải sâm được bảo toàn nguyên vẹn.